Det skal være godt å vokse opp i Feiring!

Feiring er ei bygd i vekst. Spesielt glad er vi for at vi får stadig flere unger i bygda. Elevtallet ved skolen øker for hvert år. Unga er framtida vår – og vi legger inn en ekstra innsats for at unga skal trives og føle trygghet og tilhørighet i bygda.

Oppklarning til kvelds og de mest standhaftige festivaldeltagerne kunne hygge seg ved midtsommerbålet til langt på kveld

Glade unger ved midtsommerbålet

MvM

Vi ønsker å bygge identitet og gi de unge en solid plattform å stå på når det skal ut i verden.

 

Feiring skal være et trygt og godt sted for unger å vokse opp. Nærheten til naturen, tette nettverk og et allsidig aktivitetstilbud er kvaliteter vi kan tilby. Vi håper at barn som vokser opp i Feiring utvikler en identitet og tilhørighet som gjør at ønsker å bosette seg i bygda når de selv etablerer seg.

 

Feiringtinget 2015, Smekke til nyfødte

Velkommen til verden – velkommen til Feiring! Alle nyfødte feringer får utdelt smekke under Feiringtinget.

 

 

Feiring aktivitetsbarnehage ble ferdigstilt i 2010 og har plass til 70 barn. Barnehagen er privateid og drives etter Hoppensprett sitt pedagogiske opplegg. Feiring aktivitetsbarnehage drives som en basebarnehage med en storbarns – og en småbarnsavdeling. De eldste barna tilbys et eget skolerettet opplegg. Barnehagen legger stor vekt på fysisk aktivitet og utfoldelse. Innendørs er det et godt utstyrt aktivitetsrom, ute er det sykkelbane og store arealer å leke på.

 

barnehagen

 

Feiring har et tjuetalls lag og foreninger som kan tilby aktiviteter innenfor alt fra motorsport og fisking til skitrening og teater. Det er fritidsklubb- og ungdomsklubb annenhver fredag ved forsamlingshuset Fløygir, som eies av Feiring ungdomslag.

Feiring skole er en fådelt 1-10-skole med ca 120 elever. Skolen satser målrettet på å drive undervisning på tvers av alderstrinn. Feiring skole er en nærmiljøskole som samarbeider tett med Feiringregjeringa og andre lag og foreninger i bygda. Feiring skole er medlem av Landslaget for Nærmiljøskolen (LUFS)

 

IMG_2551

Les mer om nærmiljøskolen Feiring skole