Om oss

Feiringregjeringa ble etablert i 2005 og jobber for at Feiring skal være et trivelig og levedyktig lokalsamfunn. Gjennom å tilrettelegge for aktivitet, trivsel og positiv markedsføring ønsker vi å øke tilflyttinga til bygda og opprettholde tilbud som butikker, skole og næringsliv.

logo

Navnet «Feiringregjeringa» ble tatt i bruk for å skape en frisk og humoristisk ramme rundt utviklingsprosjektet. Vi ønsker å være en ressurs for Eidsvoll kommune i arbeidet med å skape gode vekstvilkår i området lengst nord i kommunen. Regjeringa ønsker å være en høringsinstans i saker som angår bygda.

Les vår tiltredelseserklæring her

Regjeringa er inndelt i fem departementer: Oppvekst, kultur, næring, PR og finans, som hver har sin minister og ei arbeidsgruppe. Regjeringa ledes av Feiringministeren. For året 2017 er det Torbjørn Ellingsen som er Feiringminister.  Ministre og arbeidsgrupper velges på Feiringtinget, som er åpent for alle og som holdes i januar/februar hvert år.

Feiringregjeringa er registrert i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer 998 315 530.

Vårt slagord er «Feiring – et bedre sted å bo». Med dette ønsker vi å formidle to ting: For det første at Feiring kan være et bedre alternativ enn ditt nåværende bosted, særlig hvis du søker det gode liv på landet. Og for det andre: At vi alle jobber sammen for at Feiring skal bli et enda bedre sted å bo – for oss som allerede bor her. Vi bruker også vignetten «Fager og frodig» i markedsføringa av bygda. Uttrykket henspeiler på de første ordene i Feiringsangen («Fager og frodig langs mjøsblåe strender»).

Feiringregjeringa 2017 – valgt på Feiringtinget 5.februar 2017

Denne gjengen skal gjøre Feiring til et enda bedre sted å bo i 2017: Hanne Jevnaker (sekretær), Tore Bjørnstad (leder i ungdomslaget), Tanja B Halvorsen (PR-minister), Torbjørn Ellingsen (Feiringminister), Inger Melby (kulturminister) og Øystein Haugen (næringsminister). Finansminister Per-Otto Flesvik er ikke til stede på bildet.

Torbjørn Ellingsen, Feiringminister

telefon: 90084050

e-post: feiringminister@feiring.info

 

hanne

Hanne Jevnaker, sekretær

telefon: 91137801
e-post: hjevnaker@yahoo.no
 

Kulturdepartementet

Inger Melby

Kulturminister Inger Melby


Kulturminister

Inger Melby
telefon: 48035561
e-post: kulturminister@feiring.info
 
Arbeidsgruppe

Ingunn Kjensli, Bård Rundhaugen, Torunn H. Nedrebø, Terje Rogstad, Ingve Brekke, Kai Melby, Kjellrun Wollvik, Kerstin Brendemühl

Driftsstyre for Fløygir: Kai Melby (leder), Trond-Erik Melby, Terje Rogstad, Turid Espelund Haugen

 

Næringsdepartementet

Øystein Haugen

Næringsminister Øystein Haugen

Næringsminister
Øystein Haugen
telefon: 95995096
e-post: naeringsminister@feiring.info

Arbeidsgruppe

Maren Pindsle Holte, Jan Kristen Brodshaug, Mette K Limbodal, Jan Erik Hanestad

 

Ungdomslaget (tidligere oppvekstdepartementet)

Leder
Tore Bjørnstad
telefon: 94191819
e-post: oppvekstminister@feiring.info

Styremedlemmer
Bård Holtet Aasen, Njål Kristoffer Brekke, Turid Tømta, Nina S Bakken, Emma Heggem Damstuen, Guro Skaalerud, Kjersti Sæteråsen, Lisa Brodshaug, Kai Melby

 

PR-departementet

Tanja Halvorsen

PR-minister Tanja B. Halvorsen

Tanja Brodshaug Halvorsen
telefon 98266346
e-post: pr-minister@feiring.info
 
Arbeidsgruppe

Lisa Brodshaug,  Jøran Kristiansen, Ragnhild Olsby, Stig-Are Melby, Eva Eik

 

Finansdepartementet

Finansminister Per-Otto Flesvik

Finansminister Per-Otto Flesvik

Finansminister
Per-Otto Flesvik

telefon: 92090604
e-post: finansminister@feiring.info
 

Medarbeider

Sverre Limbodal
—————————-

Revisorer: Nils Einar Berger og Kåre Limbodal

Valgkomité: Morten Haugli (leder), Liv Sigrid Solberg, Eldri Berger Askeland