Utleie av Fløygir

For informasjon/bestilling av lokale, ta kontakt med Tore Bjørnstad på e-post: floygirutleie@gmail.com, telefon 94 19 18 19.

Priser

Vedtatt av Feringregjeringa med virkning fra 1. april 2011.

 

Leie av
 Tidsrom
Pris
Storsal  Døgn  1200
Storsal + veslesal  Døgn  1500
Storsal + kjøkken  Døgn  1600
Storsal + veslesal + kjøkken  Døgn  1900
Veslesal  Døgn    800
Veslesal + kjøkken  Døgn    700
Veslesal + kjøkken  Fredag-søndag  1600
Veslesal + kjøkken  Lørdag-søndag  1000
Kjøkken  Døgn    700
Hyggerommet, 2. etasje, maks 20 pers  Døgn    400
Hyggerommet + kjøkken  Døgn    700
Møterom i leilighet, 2. etasje, maks 10 pers  Døgn    300
Hele Fløygir, uten 2. etasje  Fredag-søndag  3500
Hele Fløygir, inkl. 2. etasje  Fredag-søndag  3800
Hele Fløygir, uten 2. etasje  Lørdag-søndag  2800
Hele Fløygir, inkl. 2. etasje  Lørdag-søndag  3000
Inntektsbringende arrangement  Lørdag-søndag  4000

Vasking

Prisene betinger at leietager vasker selv. Dersom du ikke ønsker å vaske selv, kan avtale om vasking gjøres når kontrakt inngås.

Utleiekalender

Her kan du sjekke om datoen du ønsker å leie Fløygir, er ledig.