Lysthuset_helikopter2Etter lang tids planlegging og arbeid med finansiering er arbeidet med gjenreisingen av Carsten Ankers hus på Kristenkollen ved Feiring jernverk nå i gang. På dugnad ble stein til grunnmur fraktet fra Bondalen nord for Langtjernet og til Atthaldsdammen og lastet i sekker. 12.oktober ble ca 25 tonne stein og grus fraktet siste strekningen inn til byggeplassen, med ca 30 løft med helikopter. En fagmann på området er nå i gang med å reise grunnmuren. Han har også tidligere forestått restaureringer av murer i Feiring jernverk.

Lysthuset_helikopter1

Lysthuset_helikopter3