Ved Tor Bamruds bortgang ble det opprettet et minnefond. Deler av midlene fra fondet er gitt til Feiring kirkegårds venner til innkjøp av to flotte sittebenker til Feiring kirkegård. Den ene står i nordenden av kirkegården og den andre står utenfor kirkegårdsmuren mot syd slik at man kan ta en pust i bakken etter å ha gått gamle kirkelinna opp.

Feiring kirkegårds venner ønsker å takke for gaven, og vise fram den flotte benken som skal stå på kirkegården og som kan bli et sted for hvile og ettertanke.
  

Feiring Menighetsråd takker for gaven til Feiring menighet – kr 13 850,00 – ved Ole Martin Almelis 50 års dag.