Avgått Feiringminister Hans Ekornholmen kom med gode nyheter til bygdefolket under Feiringtinget søndag 6.november. Folketallet i bygda øker! Vi teller nå ca 890 innbyggere, det høyeste tallet på veldig mange år. – Dette er et tegn på at prosjektet vi startet, bærer frukter, sa Hans.

Mellom 1995 og 2005 opplevde Feiring en nedgang i folketallet. Fa Feiringregjeringa ble dannet i 2005 var formålet å stabiliere, og helst øke, folketallet i bygda. Siden 2005 lå folketallet på rundt 265 personer, men i 2009 datt tallet ned på 841 fordi Feiring aldershjem ble nedlagt og beboerne endret adresse til 2080 Eidsvoll. På to år har altså folketallet i bygda økt med ca 50 personer.

babyer_tinget2011

Nyfødte feringer ble gjort stas på under Feiringtinget 2011. Sju nye feringer har sett dagens lys siden forrige Feiringting. Feiringregjeringa håper de forblir feringer, og delte ut smekker med påskrifta «Fering født, fering støtt»

feiringtinget2011

85 personer møtte til Feiringting på søndag.

Hans Ekornholmen takket for seg som Feiringminister, Leif Melby ble valgt til ny. Feiringregjeringa fikk også ny finansminister, Per-Otto Flesvik og ny kulturminister, Anne Lena Ekström.

Se oversikt over den nye regjeringa her!

Les referat fra Feiringtinget 2011 her (pdf):

 

Referat_Feiringtinget 2011_pdf