Tømmerdrifta i Kolldalen er avsluttet for i år og høggera har reist, men gapahuken ved Kolldalsveien nord for Holmtjernet står, og er til fri bruk for folk på tur. – Ta med kaffe og vann og ta deg en rast. Ved og kaffekjele finner du i huken, forteller Per-Otto Flesvik, som sammen med bror Arild og Magne Berg har høgd ca. 100 kubikkmeter for grunneier Tor-Henning Flesvik i høst.

Avslutninga av drifta ble feira med besøk av damene, samt Magnar og Turid Sikkelien, som kom med rakfisk og dram.

 

tømmerhøggeretømmerhøggere2