Vi har fått låne noen gamle glimt fra 40- og 50-tallet i Feiring.

 

Bursdagsselskap 1951

Dette bildet er sannsynligvis fra 1951. Det er 5 års bursdag for Torill Melby (Stefferud) som feires. Bildet er lånt ut av Håkon Stefferud.
Følgende sitter rundt bordet klare for kakespising, (jentene med opprinnelige etternavn) nærmeste bordenden og venstre rundt: Laila Damdalen, Arild Flesvik, Håkon Stefferud, Else Marit Bjørnstad, Berit Bjørnstad, Anne Grethe Bjørnstad, Liv og Ruth Bjørnstad (tvillinger), Per-Otto Flesvik, Ingjerd Stefferud (Oslo), Kari Løvås (Oslo), Bjørg Flesvik, Bjørg Oppegård, Solveig Oppegård, Wenche Oppegård, Torill Stefferud, Ragnhild Bjørnstad, Kari Bjørnstad og Gudbrand Flesvik.

De følgende tre bilder tilhører Aud (Tosterud) Løvøy, som var lærervikar på småskolen, «kommun», en kort periode våren 1955.
Skoleklasse 1955

Dette bildet viser første og andre klasse med Aud bakerst. Stående fra venstre: Brita Aarnes, Anne Grete Bjørnstad, Eva Haugli, Wenche Oppegård, Torill Stefferud, Laila Damdalen, Åshild Limseth og Åse Bamrud. Sittende fra venstre: David Bjørnstad, Leif Røise, Ragnar Dokken, Alf Skålerud, Helge Stefferud, Åge Melby, Børre Brodshaug og Steinar Berger.
Utsnitt fra 17.mai-toget 1955

Glimt fra 17. maitoget i 1955.

 

Venter på skolebussen 1945

Dette bildet viser en gjeng med unger som venter på bussen ved «kommun». Fra venstre: Gunnar Tosterud, Odd Bjørnstad, Aud Tosterud, Einar Tosterud, Berit Bjørnstad, Ingrid Gjødingseter, Liv Bjørnstad, Turid Tosterud og foran Ruth Bjørnstad. Bildet er fra 1945.