Eidsvoll Ullensaker Blad skriver lørdag 10.desember at beboere ved Vilberg helsetun må plassere beboere på dobbeltrom. – Dette er uverdig og unødvendig, sier Feiringminister Leif Melby. Han minner om at Feiring aldershjem står klart til bruk for å avlaste situasjonen ved Vilberg helsetun. Melby har på vegne av Feiringregjeringa sendt et brev til alle politiske partier i Eidsvoll hvor han foreslår å ta i bruk Feiring aldershjems øst-vestfløy. – Ved å lage et team for denne enheten og kombinere det med at de utfører hjemmetjenesten i Feiring, vil dette kunne bli økonomisk forsvarlig, sier Feiringministeren.