Det blir dessverre ingen 4.dagsfest i år. Kulturdepartementet, som sto som arrangør av festen i fjor, velger heller satse på en bygdefest til vinteren. – I fjor spilte Feiring Jubel og Vassarv gratis, og sikret dermed et overskudd som gikk til driften av Fløygir, forteller kulturminister Anne-Lena Ekström og forklarer videre: – Levende musikk på «det åpne markedet» koster mye penger, og Feiringregjeringa er ingen organisasjon som kan stille noen underskuddsgaranti. 4.dag jul faller i år ikke i forbindelse med helg. – Det er en utfordring å skaffe nok mannskap siden mange skal på jobb dagen etter, sier Anne-Lena.

Skulle noen ha lyst til å lage et privat arrangement, er det selvsagt mulig å leie rom på Fløygir.

Hun forteller at kulturdepartementet har mange spennende planer i året som kommer.