Kjære sambygdinger!

Vi står igjen foran inngangen til et nytt år. Vi i Feiringregjeringa vil i den forbindelse takke alle dere som skapte aktiviteter og dere som deltok i de aktivitetene som foregikk i det året som nå går mot slutten. Det er gjennom disse aktivitetene vi skaper felleskap og samhold og dermed gjør det godt å bo og leva i Feiring.

Den virkelig gode nyheten er at vi har blitt flere feringer.  På to år har folketallet økt med 50 personer. Vi ønsker dem hjertelig velkommen og håper de som har bodd her en stund tar godt vare på nyinnflytterne. Vi opplevde også at lokalpolitikerne i valgåret 2011 tok oss på alvor. Det ble synlig gjennom partiprogrammene. Dette viser at den innsats som vi legger ned i å skape et levende bygdesamfunn gir resultater etter hvert, men det kreves nok fortsatt tålmodighet.

I det nye året vil Feiringregjeringa følge opp handlingsplanen som ble lagt fram på Feiringtinget i november.

Feiringregjeringa har tatt over økonomistyringen av Fløygir. Det er et krevende arbeid og er en stor utfordring. Et velfungerende Fløygir er helt nødvendig for våre aktiviteter og derved også for at vi skal lykkes i bygdeutviklingsprosjektet vårt. Det er mitt håp at folk i Feiring fortsatt støtter oss i arbeidet med å sikre en økonomi og fortsatt drift av forsamlingslokalet vårt.

En annen utfordring er Feiring aldershjem, hvor vi veldig gjerne ønsker oss «lys i glasa» og et godt tilbud til våre eldre. Eidsvoll kommune har nå avsatt penger i handlingsplanen for 2013 og 2014, uten at de har besluttet hva innholdet skal være. Vi oppfordrer alle til å tenke på hva som er den mest riktige bruken. Avgjørelsen vil antakeligvis skje under budsjettbehandlingen til høsten og fram til den tid vil det være muligheter til å påvirke.

Til tross for noen utfordringer kan vi gå optimistisk inn i det nye året. Vi har vekst, elevene på nærmiljøskolen vår trives og presterer gode resultater, vi har et rikt lag og foreningsliv med høy grad av aktivitet. Her er samhold og fellesskap, grunnlaget for at vi skal kunne leve et godt liv og kunne få bruke våre ressurser til beste for oss sjøl og det fellesskapet vi er en del av.

I året som kommer skal vi bevise for potensielle innflyttere at Feiring kan være et godt alternativ dersom du tenker på et liv på landet. Vi skal også jobbe for at bygda stadig blir et bedre sted for oss som allerede bor her. Bare slik kan vi gi innhold til slagordet vårt:

Feiring – et bedre sted å bo!

Vi i Feiringregjeringa ønsker alle sambydinger alt godt i det nye året!