Veslesalen på Fløygir

8. februar 2012 kl 18:00

Foto: RB/Anne Ekornholmen

Feiring Motorklubb har nå vært i drift i ett år. Vi har dessverre ikke kommet i gang med noe treningskjøring enda, men vi hadde ATV-kjøring for de minste under ”Moro ved Mjøsa” og ”Sau og skau”. Der var det mange ivrige og flinke unger som kjørte og koste seg.

Året har gått med til å få det formelle på plass i forhold til div lover og regler. Vi har også jobbet med å få til et område å kjøre på, men vår første søknad til Eidsvoll kommune om kjøring på området ovenfor idrettsbanen ved Feiring skole ble avslått. Vi har nå en ny søknad inne vedr dispensasjon til treningskjøring 1 dag annen hver uke, og håper på en mer positiv respons denne gangen.

Vi har også sendt ut noen søknader om tilskudd til innkjøp av trialsykkel og ATV for de minste og div sikkerhetsutstyr. Der har det skjedd noe positivt. Den 14.12.11 mottok vi fra Lions Club Eidsvoll, kr 5000,00 som et tilskudd til innkjøp av trialsykkel el ATV.

Vi har også fått et positivt tilsagn på en plass til å starte opp litt treningskjøring for de minste, dette får dere høre mer om på årsmøtet.

Det vil bli Aktivitetslederkurs på Feiring skole helgen 20., 21. og 22. januar og vi håper at mange melder seg på der. Dette kurset er for alle som ønsker å jobbe med aktiviteter rettet mot barn og ungdom. Kurset holdes av Ronnie Holmen fra Akershus Idrettskrets. Invitasjonen er lagt ut på feiring.info og det blir også satt opp plakater.

Ved evt. spørsmål kontakt Heidi Aasen på tlf. 413 35 558 el. mail heiaasen@hotmail.com

Vi ønsker alle velkommen til Fløygir 8. februar.

 

Mvh

Feiring Motorklubb

Heidi Aasen

sekretær