Feiring pensjonistforening har årsmøte på Fløygir onsdag 1.februar kl.18.00. Vanlige årsmøtesaker. Retningslinjer for æresmedlemskap. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 23.januar. Astrid Ekornholmen forteller om eldreomsorg. Bevertning og utlodning.