Det har vært drevet svømmeundervisning i Feiring, også før Eidsvollhallens og Feiringklinikkens tid. Vi viser her et artig glimt fra sommeren 1942 (el.-43). Bildet viser lærer Karl Dahle som holder svømmekurs på Bærtangen i Mjøsa. Det er Kjell Røise som eier bildet.

img003

1. rekke fra venstre 

Jorunn Flesvig  (Johnsen)

Solveig Røise

Ingrid Gjødingseter  (Stefferud)

Marit Aarnes  (Larsen)

Turid Tosterud

Magnhild Flesvik

 

2. rekke 

Ingar Parken

Kjell Røise

Kari Flesvik

Aud Tosterud  (Løvøy)

Bodil Aarnes  (Lium)

Finn Aarnes

Gudrund Flesvig  (Sanner)

Bjørg Flesvik  (Sanner)

 

3. rekke 

Aksel Bjørnstad

Bjørn Borgen

Klaus Bekkedal

Leif Bjørnstad

Ukjent

Ukjent

 

Bakerst 

Lærer Karl Dahle