Feiring IL kommer med en innstendig oppfordring til alle som ferdes i skauen, og det er å ikke ødelegge de flotte scooterkjørte skiløypene. Det er observert at noen har gått på beina, ridd eller lekt seg med scooter på strekningen Bladtjernet-Attalsdammen. – Det legges ned utrolig mye frivillig innsats i å holde løypene åpne, og det er derfor trist å se at de ikke brukes til det de er ment for, sier Aina Haarberg i skigruppa, og legger til at også lysløypa er ment for ski, ikke sko.