Feiring IL har plassert ut 4 postkasser på Feiringåsen hvor en kan registrere seg i ei bok. Fra sør til nord: Årneskollen, Brurbakken på Melbyhøgda, Stefferudkollen og Skreitoppen. I 2011 var det over 3000 besøkende på disse toppene. Akkurat nå er det fantastiske skiforhold. Kommunens løypemaskin har kjørt strekningen Bøhnshytta – Skomakertjennet – Hoelshytta og ned til Dalen. Dessuten er fine forhold forbi Pålsgruva og opp til Skreitoppen.

På vei opp mot Skreitoppen. Foto: Leif Røise
Sala puster ut på Feirings høyeste punkt. Foto: Leif Røise
Sol over Skreitoppen på januars siste dag. Foto: Leif Røise