Feiringregjeringa følger utviklingen rundt Feiring aldershjem tett. Det er vedtatt å bygge omsorgsleiligheter i aldershjemmet, som nå har stått tomt i to år. I budsjettforslaget fra rådmannen var det avsatt fire millioner kroner i 2013 og 11 millioner i 2014, men politikerne har nå vedtatt å framskynde dette. I det reviderte budsjettet for 2012 står det nå altså fire millioner i 2012 og 11 millioner i 2013 til bygging av leiligheter. Ordføreren bekrefter at dette vedtaket skal iverksettes så snart administrasjonen har laget en plan for gjennomføringen.

Det har hersket noe usikkerhet om hvorvidt planer om privat utbygging av leiligheter i Feiring vil påvirke kommunens planer for Feiring aldershjem. Det er nå bekreftet at ingen av de private utbyggerne skal bygge omsorgsleiligheter. Kommunens vedtak om å bygge omsorgsleiligheter i Feiring aldershjem står derfor ved lag.

Leif Melby
Feiringminister Leif Melby har fått bekreftelse fra ordfører Einar Madsen at vedtaket om omsorgsleiligheter ved Feiring aldershjem ligger fast.