Bjørg A. Bjørnstad  og Randi Svendby blei utnevnt til æresmedlemmer under Feiring pensjonistforenings årsmøte 1. februar. De mottok
diplom, halssmykke og livslangt medlemskap for sin store innsats og lederverv gjennom mange år i foreningen.
pensjonister_æresmedlemmer