Vi er så heldige å ha et forsamlingslokale i bygda som eies og drives av folket sjøl. Ja, faktisk har vi to forsamlingshus som drives på dugnad, nemlig Valhall i Nord-Feiring og Fløygir i Midtbygda. I ei tid hvor forsamlingshus og velhus rundt oss legges ned eller selges til private aktører  (Vestheim, Langset Velhus, Elvly), er vi stolte av å fortsatt ha bygdas forsamlingslokaler i full drift.

Å drive forsamlingshus etter dugnadsprinsippet er en krevende oppgave. Fra 2011 tok Feiringregjeringa over økonomistyringa av Fløygir. I 2011 måtte Feiringregjeringa bruke så stor andel av sine innkomne midler til Fløygir, at vi gikk med nesten 40 000 kr i underskudd. Driftsutgiftene til Fløygir har i de siste årene ligget på ca.120 000 kr., i tillegg står vi foran store vedlikeholdsoppgaver.

Et godt lokalmiljø trenger et forsamlingslokale som Fløygir og vi ber derfor folket i Feiring om støtte til fellesskapet! I disse dager sender vi ut giroer i alle bygdas postkasser, samt til lag, foreninger og næringsdrivende.

I tillegg vil det bli sendt en søknad til Eidsvoll kommune om støtte til driften.

Her kan du lese mer om Fløygir og om oppgavene vi står overfor:

Fløygir – hele bygdas forsamlingshus
Bygdejævler1
Fra oppsetningen "Bygdejævler" på Fløygir i 2010