Kjell Arne Melby skriver et sammendrag av Feiring Ungdomslags virke gjennom 100 år. Hvis noen sitter på bilder og annet interessant materiale, f.eks. den håndskrevne avisen «FERINGEN», er Kjell Arne interessert i dette. Spesielt har han behov for eventuelle protokoller eller annet skriftlig materiale for 2000-tallet. Ta kontakt med Kjell Arne på e-post kjell.melby@c2i.net eller telefon 63966134/91177159.

Fra Feiring ungdomslag teateroppsetning på 30-tallet, "Arnljot Gelline", med musikk av Edvard Grieg.