Næringsdepartementet jobber med planer om småbåthavn ved Årnesstranda i Feiring. Første steg på veien er å etablere en båtforening som kan jobbe videre med saken. Det har meldt seg en del interesserte, og flere av disse møttes på Fløygir til et møte i november. Neste trinn blir en befaring i området ved Årneslandet i vår, når vannstanden i Mjøsa er lav. Firmaet fra Hamar, som tidligere har vurdert mulighetene for småbåthavn på denne plassen, blir med på befaringa.

Næringsdepartementet er fortsatt interessert i kontakt med personer som kunne tenke seg en båtplass i Feiring. Ta kontakt med næringsminister Irene Engjom, telefon 99 26 41 93 eller e-post naeringsminister@feiring.info