Visste du at du kan bestille buss hvis du trenger å komme deg fra Feiring til Eidsvoll? I ca et år har det eksistert et tilbud fra Ruter som kalles bestillingstransport. Fra Feiring er det mulig å komme seg til Eidsvoll sentrum mandager og torsdager.

Ordningen går ut på at det går en minibuss fra Feiring til Sundet hver mandag og torsdag med passasjerer som bestiller plass dagen før innen kl 12.00. Tlf 04144.  Passasjerene hentes hjemme så sant det er farbar veg for en minibuss.  De ankommer Sundet ca kl 10.00 og hentes igjen der kl 12.30. De betaler vanlig bussbillett, honnør for de som har slike rettigheter.

Bussen går bare når noen bestiller plass.  Tilbudet gjelder for alle. Du finner mer om tilbudet i Ruters brosjyre som du kan laste ned her:

Bestillingstransport (pdf)