Det har vært god respons på Fløygiraksjonen vi har dratt i gang. Hittil har det kommet inn 25 500 kroner. Feiringregjeringa vil takke for alle som har bidratt så langt, og oppfordre de som enda ikke har gitt til å hente fram giroen eller benytte kontonummeret under.

– Vi satte oss et mål om å få inn 40 000,- , forteller finansminister Per-Otto Flesvik, som håper på enda noen «laken» til Fløygirs driftskonto. Forsamlingshuset står foran flere vedlikeholdsprosjekter, i tillegg til de løpende utgiftene som for eksempel strøm og kommunale avgifter.

Fløygir har et meget høyt aktivitetsnivå og brukes i stor utstrekning av folk både i og utafor bygda.  Huset drives på dugnad og bidrag fra bygdefolket. – Innsatsen er uvurdelig, og vitner om at bygdefolket har et oppriktig ønske om å bevare huset, mener Feiringminister Leif Melby. Han er likevel bekymret for forsamlingshusets framtid.

– Fløygir er nå det eneste forsamlingshuset av en viss størrelse nord for Badet kulturtun i Eidsvoll. Det er urimelig at feringa skal måtte drifte dette huset utelukkende på dugnad, mener Melby.

Feiringregjeringa har nå søkt Eidsvoll kommune om et årlig tilskudd for å sikre driften ved forsamlingshuset. Han understreker at huset fortsatt skal drives på dugnad, men at et driftstilskudd fra kommunen vil kunne gjøre det enklere å holde liv i huset. I fjor måtte Feiringregjeringa bruke så mye av sine innkomne midler på løpende utgifter til Fløygir at regnskapet viste 40 000 i minus ved forrige Feiringting.

Har du ikke fått giro i postkassa eller bor utafor Feiring og vil bidra, kan du benytte kontonummer 2050 03 58379. Det henger også noen ekstra giroer på Feiringregjeringas oppslagstavle på Coop.

 

Foto: Romerikes blad