I disse dager kjører Feiringregjeringa en kampanje for Fløygir. Både foreninger og enkeltpersoner har bidratt med økonomisk støtte, og ved siste opptelling bikket vi 70 000 kr. Vi gleder oss over at så mange ønsker å bidra til driften av huset! Penger er bra, men vi trenger også bidrag på annen måte. Onsdag 4.april arrangerer kulturdepartementet tradisjonell påskefest på Fløygir for å skape aktivitet og skaffe inntekter til huset.

For at denne festen skal bli en realitet, trenger vi 10 voksne ordensvakter. Ikke fordi vi venter bråk, men fordi politiet krever det, og det synes vi er veldig viktig å overholde. Store muskler er ikke noe krav for å være ordensvakt, men du må være over 20 år og edru. Sleng deg med i dugnadsgjengen og meld deg som frivillig til festen! Foruten ordensvakter trengs det også mannskap til andre oppgaver.  Er du ny i bygda, er dette en fin måte å komme i kontakt med andre. Ta kontakt med Anne-Lena Ekström, telefon 95119355, e-post kulturminister@feiring.info, før onsdag 14.mars. Tusen takk for at du engasjerer deg så vi kan beholde Fløygir!