På grunn av mildvær og skralt skiføre blir F.I.Ls planlagte skitur til Melbyhøgda søndag 18.mars avlyst. Neste tur på lista er til Jahrenstykket 1.april. – Det spørs vel om det blir noe mer vinter, men vi avventer og ser før vi konkluderer om denne turen gjennomføres eller ikke, sier Ole Johan Aasen i trim-og turgruppa.