56 barn trenger flere gode voksne og 13 ansatte ønsker seg glade medarbeidere!
Hoppensprett Feiring aktivitetsbarnehage søker ringevikarer. Vi har også utlyst et vikariat for pedagogisk leder pluss en fast pedagogstilling.  Interesserte er velkommen til å kontakte styrer Åse på tlf: 41 42 65 17. Se full stillingsannonse hos NAV eller på Hoppensprett.no.
Velkommen til oss!
Barnehagen
Feiring aktivitetsbarnehage drives som en basebarnehage med en storbarns – og en småbarnsavdeling. De eldste barna tilbys et eget skolerettet opplegg. Barnehagen legger stor vekt på fysisk aktivitet og utfoldelse. Innendørs er det et godt utstyrt aktivitetsrom, ute er det sykkelbane og store arealer å leke på. Barnehagen ligger landlig til på Årnes i Feiring.