Det er årsmøte i Feiring menighetsråd torsdag 22 mars klokka 18.30 på Bedehuset. Årsrapporten er tilgjengelig på Coop Marked Feiring. Bevertning. For mer informasjon eller spørsmål, ta kontakt med leder i menighetsrådet

Maren Erstad, telefon 48217476.