Det går mot sommer, og vi gleder oss til sol og bading i Mjøsa. Årneslandet er bygdas egen badeplass med gode muligheter for både piknik, bading, soling og andre aktiviteter. Vil du være med å klargjøre Årneslandet for sommersesongen? Kom på dugnad lørdag 14. april kl 10-14! Da skal det plukkes stein og glasskår, ryddes i kratt og rakes. Brdr Nordahl er behjelpelig med å kjøre ny sand ut i bassenget slik at det blir fint å bade for unga. Ta med noe redskap som for eksempel rive, trillebår, ryddesag og spade. -Ta med kaffe, saft og boller og la det bli en hyggelig og sosial familiedag, oppfordrer initiativtager Lisa Therell Bjørnstad.

Lisa kan kontaktes på telefon 47 90 23 68.

Sommer i Arneslandet
Vi drømmer om en sommer med sol og bading, og sommerparadiset ligger svært nær deg: Årneslandet ved Mjøsa i Feiring