Onsdag 11. april kommer representanter fra produksjonsselskapet Nordisk Film TV AS til Feiring på befaring. De skal reise litt rundt og se seg om i bygda denne dagen for å vurdere om Feiring kan være aktuelt sted for å gjøre opptak til en tv-serie. Den skal lages for TV3 og skal handle om folk som ønsker å flytte ut av byen og til ei bygd for leve livet på landet. Folka fra produksjonsselskapet blir tatt imot av pr-departementet/Feiringregjeringa. Hvorvidt de faktisk bestemmer seg for å bruke Feiring i tv-serien får vi ikke vite før seinere. Ta godt imot dem hvis de dukker opp der du er!
utsikt fra jordet
Trivelig på landet! Nordisk Film kommer på befaring for å se om Feiring kan være innspillingssted for en ny serie som skal sendes på TV3.