I disse dager er det 100 år siden opprettelsen av Feiring Sparebank. Bildet viser medlemmene av Forstanderskapet ved 50-års jubileet i 1962. Den 1. januar 1964 ble banken slått sammen med Eidsvoll Sparebank som et resultat av kommunesammenslåingen.

Feiring Sparebank

F.v bakerst: Asle Aarnes, Ole L Nordahl, Reidar Stefferud, Ola Bjørndal, Kåre Nordahl, Kristian Torgunrud, Ola Almeli, Gunnar Stigersand, Per Røise.

F.v foran: Gustav A Bjørnstad, G.G Aarnes, Arve Solberg, Ole Hoel, Arne Flesvig, Ole Røise og Otto Flesvik