Korsang er vel ikke så uvanlig i kjerka, men nå kan du også oppleve kunst og kunnskapstevling mellom kjerkebenkene! Søndag 6.mai kl 19.00 kan du høre koret Opus 89, med dirigent Linn Asak Andersen synger fra Les Miserables. De lokale kunstnerne Marius Melby, Gry Solberg, Anette Baraas Brandlistuen og Hanne Melby stiller ut kunst, mens prest Terje Kjølsvik vil teste bygdefolkets allmennkunnskap. Og som kronen på verket, i følge kirkemusiker Karin Melby Bjørnstad: Kanelsnurrer! Klarer du å la være å besøke kjerka denne søndagen?