Driftsleder ved Fløygir, Tore Bjørnstad, kan smile fra øre til øre: Fløygir går lysere tider i møte. Eidsvoll kommune har bevilget 135 000 kroner til drift og vedlikehold av Fløygir! Pengene kommer etter søknad om tilskudd til forsamlingshus, som er en egen post på kommunebudsjettet. For 2012 var det satt av 190 000 kroner til vedlikehold av forsamlingslokaler, og en betydelig sum av dette gikk altså til Fløygir.

– Dette er fantastiske nyheter for Fløygir og for bygda, sier Feiringminister Leif Melby. – Sammen med pengene fra «folkeaksjonen» og overskuddet fra Påskeeggerøre sitter vi nå på midler som muliggjør en sårt tiltrengt renovering av huset.

I vinter satte Feiringregjeringa i gang en kronerulling for Fløygir som hittil har brakt inn rundt 90 o00 kroner. Både enkeltpersoner, foreninger og næringsliv har bidratt. Summen inkluderer også minnegaven ved Håkon Bjørnstads bortgang. Teaterforestillingen Påskeeggerøre ga et overskudd på rundt 70 000 kroner.

– Med noe startkapital på driftskontoen fra i fjor betyr dette at vi nå har ca 350 000 kroner til rådighet, sier Leif Melby. Feiringregjeringa har foreslått å holde igjen 100 000 på konto (tilsvarende et driftsår) for å ha noe å tære på. Resten skal altså gå til vedlikehold og oppussing.

Tore_penger
Driftsleder ved Fløygir, Tore Bjørnstad, kan smile bredt og bytte ut monopolpenger med ekte vare.

– Første prioritet nå er å sørge for bedre vanntrykk i kranene, forteller driftsleder Tore Bjørnstad. Dette arbeidet starter allerede nå i mai. Deretter er det inngangspartiet som står for tur. – Det skal legges nytt gulv og ny himling i gangen, det blir ny garderobe og belysning, samt ny inngangsdør, forteller Tore. Deretter står Storsalen for tur, fortrinnsvis utbedring av gulv og nye bord og stoler.

Fløygir går altså lysere tider i møte, takket være storstilt innsats og bidrag fra flere hold, og en generøs bevilling fra Eidsvoll kommune.

honedans
Påskeeggerøre 2012 innbrakte et overskudd på ca 70 000 kroner.