Det er tidligere annonsert at Søndagsskolen har avslutning i Årneslandet søndag 20.mai. Dette arrangementet er flyttet til søndag 27.mai kl 12.00.