Oransje kattunger leveringsklare i begynnelsen av juli!
På Fløttopp/Tangen ble det unntakstilstand da de oransje kattesøstrene og -naboene Eva og Edith yngte med to dagers mellomrom i slutten av april. Kullene var av en viss størrelse, så tre oransje katter ble til 16 på to dager. Søstrene fungerte som fødselshjelpere for hverandre og delte omsorgen fra starten av. – Mødrene jobber stort sett skift, og synet av 13 kattunger som kjemper om matfatet på ei kattemor er noe du ikke glømmer så lett, i følge Guro som administrerer kattesituasjonen. Faren Storepus – også han oransje – er den 16. i regnestykket, og har av en eller annen grunn holdt seg mye unna de siste ukene. Han ble sist sett for ei ukes tid siden med reven pels og blødende øre, på veg vekk fra Svinstad. Via finn.no og venner og bekjente er det nå avklart at sju gule små helt sikkert får et nytt hjem i juli, men seks går stadig en usikker framtid i møte. Søk på gule katter på Facebook og se bilder av disse seks. Kanskje en av hjerteknuserne kan få et nytt hjem i Feiring.
Ta kontakt på gulekatter@gmail.com!
Om du er opptatt av genene, kan Guro opplyse at Eva og Edith kommer fra et møblert kattehjem i Bjørkedalen i Porsgrunn hos faster Kristine Aasen, mens far Storepus kommer fra Tore og Lisa på Stenberg (Stember). Mao. ingen innavl.
13 kattunger + mor ved matfatet