Næringsdepartementet i Feiringregjeringa har over lengre tid jobbet med planene om bygging av en småbåthavn ved Årneslandet i Feiring. Firmaet Sweco på Hamar har gjort en utredning på saken og vil sammenfatte konklusjonene i en rapport, samt lage en skisse på hvordan en eventuell båthavn kan se ut. Interessen for en slik båthavn er forholdsvis stor. – Vi har fått henvendelser fra 30 personer som er interessert i ei båthavn i tillegg til at Øvre Romerike Trollingklubb antyder at rundt 20 personer kan være interessert i båtplass. Dette er mange nok til å jobbe til å jobbe videre med saken, forteller Irene Engjom, næringsminister i Feiringregjeringa, som ønsker alle velkommen til møte, se invitasjon nedenfor.

Arneslandet
Mulighetene for etablering av ei småbåthavn litt sør for Årneslandet utredes nå av Sweco.

———————–

Invitasjon til møte om bygging av småbåthavn i Feiring.

Møtested: Forsamlingslokalet Fløygir i Feiring.

Møtedato: Torsdag 21.juni kl 19.30.

Feiringregjeringa har arbeidet med denne saken til nå. Firmaet Sweco på Hamar har vært engasjert for å se på mulighetene for å anlegge småbåthavn ved Årneslandet i Feiring. Etter ei ny befaring nå i vår, har de laget en rapport, der de konkluderer med at dette er fullt mulig å få til innafor de rammene myndighetene setter. Denne rapporten vil bli lagt fram på møtet og være grunnnlag for drøftingen av hva som videre skal skje.

Grunneier er villig til å avgi grunn til formålet, men ønsker ikke å stå for utbygginga. Det må derfor bli brukerne, dvs ei båtforening e.l., som må stå som søker og byggherre for å komme videre med prosjektet.

Det har meldt seg forholdsvis mange, som ønsker båtplass i Feiring. Over 30 personer har selv tatt kontakt og meldt sin interesse. I tillegg har lederen for Øvre Romerike Trollingklubb sendt ei liste med navn på medlemmer, som han oppfatter som potensielle interessenter for båtplass i Feiring. Han antyder at medlemmene i Trollingklubben vil ha ønske om minst 20 båtplasser. Pr idag ser det derfor ut til at det er 50-60 personer, som ønsker båtplass i Feiring, hvis båthavna blir en realitet.

Invitasjonen til dette møtet går til alle som har meldt sin interesse, og vi håper at flest mulig har anledning til å komme.

Saksliste:

*Orientering om arbeidet så langt v/ Feiringregjeringa.

*Gjennomgang av rapporten fra Sweco.

*Hva skal skje videre?

*Eventuelt oppstart av båtforening.

 

May har åpen kafe og selger kaffe og vafler.

Vel møtt!