harryhuken_apning
Harryhuken er offisielt åpnet! Alle skogsvandrere er velkommen til å ta den i bruk. Eneste krav er at alle steller pent med den.

Feiring jeger-og fiskerforening hadde offisiell åpning av Harryhuken ved Offsettjennet lørdag 9.juni Det er en gapahuk som er åpen for alle . Den ligger idyllisk til på smalungen ved Offsettjennet. Gapahuken er finansiert av gave gitt i Harry Kjenslies begravelse og av Feiring JFF. Offsettjennet var, som kanskje mange vet,  Harry Kjensli sitt yndlingstjenn. Den solide huken er bygget av tømrerelever ved Eidsvoll videregående skole under ledelse av Knut Grønvold. FJFF takker grunneier Ove Melby  for sin velvillighet til den idyliske plasseringen.

Det var riktig så hyggelig stemmning i Harryhuken på åpningsdagen til tross for dårlig  vær. Vi håper mange tar turen til Harryhuken og skriver seg inn i gjesteboka som ligger der. Husk å forlate Harryhuken slik du ønsker å finne den sjøl! Hilsen Feiring Jeger-og fiskerforening.