Næringsdepartementet rapporterer fra møte ang småbåthavn, som ble holdt på Fløygir 21.juni: 16 personer møtte, og det var positiv stemning i forhold til å jobbe videre med planene om ei småbåthavn ved Årneslandet. Det ble mye diskusjon med utgangspunkt i skissene vi fikk presentert fra Sweco, og selvsagt ble forsøket på kostnadsberegning av ei flytebrygge et viktig tema. Det ble ikke dannet noen båtforening, men det ble valgt 3 personer som et interimstyre/arbeidsgruppe til å jobbe videre med saken.  Gruppa består av Anders Nordahl, Bjørn Aasen og Odd Brodshaug.  De vil dessuten prøve å knytte til seg en representant fra Øvre Romerike Trollingklubb og en fra Vorma Båtforening. Denne arbeidsgruppa skal jobbe videre med hvordan småbåthavna skal utformes, og de skal finne mer ut av hvordan kostnadene kan reduseres gjennom etappevis utbygging, tilbud fra ulike leverandører , dugnadsarbeid mv.  De skal også komme med et forslag til organisasjonsform for ei båtforening, som vil bli etablert i neste omgang.

Det var bred enighet om at kostnader var en viktig faktor og at dette må avklares før man går i gang med prosjektet. Det er værhardt i den aktuelle vika, og det må til solide installasjoner for at det skal fungere godt. Etter at 50-60 har meldt sin interesse for ei båthavn hadde nok næringsminister Irene Engjom ventet seg noen flere på møtet, men hun har mottatt flere henvendelser fra folk som beklaget at de ikke kunne stille men som er interessert i båtplass hvis havna blir en realitet.

Det ble opprettet en Facebook-gruppe slik at de som er interessert i en båtforening/småbåthavn i Feiring.  Siden finner du her (Du må ha en Facebook-konto for å kunne melde deg som interessent på Facebook-sida). Det er også mulig å melde sin interesse ved å sende en e-post til Irene Engjom på naeringsminister@feiring.info, eller telefon 992 64 193

Hva tenker du om småbåthavn i Feiring? Legg gjerne igjen en kommentar i feltet under.