I sommer holder Feiring menighetsråd kjerka åpen for besøkende. Kl 12:00 til 15:30 på onsdager og lørdager fram til og med 8.august kan du komme inn i kjerka og se deg om, tenne et lys eller få en kaffekopp og slå av en prat med menighetsrådets representanter. Feiring kirke har blant annet et vakkert, gotisk krusifiks fra 1200-tallet. Les mer om Feiring kirke på Norske kirkebygg

Døpefonten og alteret i Feiring kirke