Feiring runder i sommer 900 innbyggere. -Dette er en viktig milepæl for oss, og et tegn på at jobben vi legger ned bærer frukter, sier Feiringminister Leif Melby.

Da Feiringregjeringa ble danna i 2005 hadde Feiring opplevd en nedgang i folketallet over mange år. Det laveste folketallet siden opprettelsen av Feiringregjeringa var i 2009, da Feiring aldershjem ble nedlagt og beboerne ble flyttet til Vilberg. Da var folketallet i Feiring 845. Siden den gang har det bare gått oppover, og de siste tre årene har Feiring opplevd en befolkningsvekst på 2,5 prosent. Dette er over snittet for kommunen som helhet. I følge tall fra SSB og i tillegg til egne beregninger, teller nå Feirings befolkning 910 personer.

Leif Melby
Feiringminister Leif Melby kan glede seg over positiv befolkningsutvikling i bygda

– Formålet med dannelsen av en egen «regjering» var å snu den negative befolkningstrenden. Nå kan vi langt på vei si at vi har lykkes med dette arbeidet, sier Melby, som understreker at dette ikke har kommet av seg selv. Målrettet arbeid for å skape trivsel, aktivitet og god markedsføring av bygda er essensielt, mener han. – Dette ikke er fortjenesten til Feiringregjeringa alene. Både lag, foreninger, bedrifter og enkeltpersoner har stor betydning i en slik dugnad, mener han.

Feiring opplever innflytting både av folk som ikke har noen tilknytning til bygda, og av hjemflytta feringer. Bare i sommermånedene har åtte utfløtta feringer funnet veien hjem, mange av dem med familier. En av dem er Inger-Elin Bjørnstad, som har flyttet inn på Sommerro med mann og barn. Romerikes Blad omtalte saken i går, les saken her (pdf-filer)

feiring_romerikes blad 1 (pdf)

feiring_romerikes blad 2 (pdf)

Befolkningsøkningen gjenspeiles også i antall elever ved skolen. Når Feiring skole starter opp igjen etter sommerferien er det med 112 elever – det høyeste elevtallet siden skolen ble 1.-10-skole i 1987.

– Det at noen flytter tilbake gjør at andre som kanskje har sittet på gjerdet tar steget og flytter, i forsikring om at de flytter til ei bygd som ikke trues med avfolking, sier Feiringministeren. Denne gode trenden håper vi at vi bare har sett begynnelsen på, avslutter en fornøyd Feiringminister.

Feiring skole
112 elever starter nytt skoleår ved Feiring skole denne høsten.