Mandag sto en artikkel om Feiring på trykk i Romerikes Blad – om at bygda har klart å snu flyttestrømmen og opplever befolkningsvekst. Tirsdag fulgte samme avis opp med en leder hvor Feiring og Feiringregjeringa får ros for sitt arbeid med å skape et aktivt og levende bygdemiljø. De skriver blant annet:

Med Feiring er det ingen tvil om at Eidsvoll kommune kan  tilby et bredt utvalg av bomuligheter. Det kan være brysomt for  kommunepolitikere å ha markerte «separatister» som Feiringregjeringa. Men  først og fremst er det lokale initiativet en gave for kommunen som helhet.

«Sjarmerer seg til suksess» – Les hele lederen her

Feiringminister Leif Melby er glad for at avisen anerkjenner arbeidet som legges ned, og håper Eidsvoll kommune følger oppfordringen om å se på Feiringregjeringa som en ressurs i kommunen.

– Vi håper vi ikke blir oppfattet som en «separatistbevegelse», snarere tvert i mot som en inkludert del av Eidsvoll kommune som kan bidra til en positiv utvikling i kommunen som helhet, sier Melby.

Lokalpolitiker Tone Trøen (H) har sendt en hilsen til Feiringministeren hvor hun gratulerer bygda med god medieomtale. Hun skriver:

Det er riktig som RB skriver på lederplass idag; Eidsvoll skal være stolte av å kunne tilby så mange ulike måter å bo på. Jeg håper Eidsvoll kommune kan bli flinkere til å markedsføre denne totalen bedre.