Feiring pensjonistforening har møte på Fløygir onsdag 5.september.
Kerstin Bråten forteller om "Bevisstgjøring i trafikken".Ta med en
eller flere gamle gjenstander som vi kan få høre historien bak eller
hva de blei brukt til.
Bevertning. Utlodning. Alle velkommen.