Helga 1. og 2. september er årets første sankehelg for sanking av sau i Feiring. Feiring Beitelag, en sammeslutning av alle bønder med dyr på utmark i Feiring, vil da være i sving over hele åsen fra sør til nord. Vi håper sopp- og bærplukkere, turgåere og andre som ferdes i skogen vil vise hensyn til sankingen. Dette gjelder også de som ferdes med bil eller annet motorisert kjøretøy i utmarka. Kjør pent på skogsbilveiene! Vi vil oppfordre på det sterkeste til å overholde båndtvangen. Båndtvangen er underlagt Forskrift om Hundehold i Eidsvoll Kommune og er fra 1.april til 1.oktober. Stadig opplever vi brudd på denne og dette er ikke heldig. Det kan utgjøre et skadepotensial både på beitedyr, men ikke minst vilt.
Skulle du finne sauer som går igjen på åsen etter 15.september kan du ta kontakt med en sauebonde du kjenner eller direkte med beitelagsleder Mina Sjuve, tlf 48 20 59 84. Disse vil rykke ut eller videreformidle kontakt med eier av dyra. Det kan være greit å ha detaljert angivelse av hvor dyrene befinner seg, gjerne også beskrive farger i øremerker/bjelle m.m. og ikke minst: ring med en gang eller så fort du er dekning, ikke vent noen timer da dyrene flytter seg fort.
sanking 020
Nå skal sauen hematt!