Trosopplæringen i Eidsvoll og Hurdal arrangerer babysang torsdager fra 13. september i Langset kirke kl. 12.30-14.00. Tilbudet passer for babyer mellom ca 3-12 mnd. Egenbetaling kr 300,-. Påmelding og mer informasjon:

Birgitte Hoel Knai, email: birgitte@eidsvoll.kirken tlf  93271198.

babysang1
Foto: Den Norske Kirke/Voie menighet