Lysthuset på Kristenkollen ved Feiring jernverk rager nå nesten 9 meter over grunnmuren og er allerede blitt et landemerke som kan ses over store avstander. Huset bygges etter gamle tømrertradisjoner og f.eks spiker er et ukjent begrep. Det isoleres mellom stokkene med mose og denne kommer tørr i sekker og må bløytes og vaskes. Mosevasking har derfor vært en ny dugnadsbeskjeftigelse for Feiring jernverks venner i uka som har gått. Det er lov å ta en tur og se på det spesielle byggverket som reiser seg på Feiringåsen, men husk at det er påbudt med hjelm hvis man oppholder seg i eller ved huset.

Lysthuset

 

 

Lysthuset

 

Alle foto: Lisa Brodshaug