Med 114 betalende festdeltagere og god stemning på dansegulvet, ble mimrefesten lørdag kveld et vellykket arrangement. Gammel og ung svingte seg på dansegulvet og så ut til å hygge seg med eviggrønne toner fra flere tiår. The Bumble Bees og Telepøbbies stilte gratis opp denne kvelden slik at inngangsbilletten kunne gå til drift og oppussing av Fløygir. – Vi er veldig takknemlig for at bandene stilte opp gratis og at vi nå kan godskrive nærmere 20 000 kroner på Fløygirs konto, sier kulturminister i Feiringregjeringa, Anne-Lena Ekström. Hun vil samtidig takke alle andre som stilte opp for å få festen i havn, blant andre de 10 vaktene som «patruljerte» og ryddet hele kvelden og tok vasken til slutt. – Uten denne formidable dugnadsinnsatsen blir det ikke offentlige fester på Fløygir. En super fest i dugnadens tegn, nok en gang, sier en fornøyd kulturminister.

 

Det ble en rolig kveld for vaktene, for blant Fløygirs festdeltagere var det bare smil og festglede å spore. F.v Anne Kari Røise, Oscar Gomez, Manuela Kühn, Gert Kühn, Rannveig Finsen og Inger Elin Bjørnstad.
Gutta i The Bumble Bees hadde ikke glemt gamle kunster, 45 år etter at de "herjet" lokalet. F.v Rune Melby, Tore Nordahl, Arvid "Akke" Strand, Egil Arne Melby og Jørn Brodshaug.
Full fres på kjøkkenet! Elvis Presley-pølser og Jim Reeves-pizza fikk bein å gå på utover kvelden.
Telepøbbies sørget for gjenhør med schlagerene fra det glade 80- og 90-tall. F.v Vidar Lindstad, Jan Langgård, Richard Limbodal, (stenger utsikten for trommis Bård Rundhaugen) og Leif Erik Fjøsne.
Oscar Gomez debuterte som dørvakt på Fløygirfest (forøvrig hans egen inngangsdør) - og besto prøven med glans.