Det er konstituert nytt styre i FAU ved Feiring skole. De som nå sitter i styret for FAU er: Leder Ulrikke de Vibe, Nestleder Arnfinn Hjell, Sekretær Åse Karin Nerbø, Kasserer Arne Frithjof Løken. Øvrige utvalgsmedlemmer er alle klassekontakter fra 1.-10.trinn.

Dersom noen har innspill og spørsmål til FAU kan disse rettes til: ulrikke.deVibe@nannestad.vgs.no

Hva er FAU?

FAU står for foreldrerådets arbeidsutvalg. Klassekontaktene fra 1-10.trinn sitter i FAU. Vi utgjør et styre for alle foreldrene som har barn ved Feiring skole (foreldrene kalles foreldrerådet). Vi skal jobbe for at foreldrene har medvirkning på elevers skolehverdag, være med på å opprette god kontakt mellom skole, hjem og nærmiljø, og jobbe for å sikre et godt læringsmiljø for elevene ved skolen. FAUs oppgaver er blant annet å bistå klassekontaktene i arbeidet med TV-aksjonen, avvikling av 17.mai-feiringen, skolens jul- og sommeravslutning og andre arrangementer på skolen.