Sau og skau logo

I år arrangeres familiedagen Sau og Skau for fjerde gang lørdag 29. september fra klokka 11.00 til 16.00 på Fløygir. Det blir et bredt spekter av aktiviteter for store og små. En av årets nyheter er sauebukken Brutus som har fått seg en spesialbygd vogn og denne vil han gjerne skysse unger i. Han trent både intervaller, styrke og ikke minst bakketrening på beite i sommer for å være best mulig rustet til oppdraget.

Dagen skal gi bygdas innbyggere et innblikk i de to største gjenværende landbruksnæringene i Feiring, nemlig sauehold og skogbruk. Det blir blant annet traktorutstilling, toving av saueull, klipping av sau, spinning, sauegjeting med hund, vedkløyving, staurbærerkonkurranse, hopping i høyet og «mekke-verksted».

Vet du hvordan en sau skal se ut? Ja, da bør du prøve deg i eksteriørbedømming av sau. Mina Sjuve er regjerende Norgesmester og vil gi deg sjansen til å sette tall på hvor fine sauene er. Det blir også mulighet til å fylle seg en vedsekk gratis. Salg av fårikål er tradisjon på dagen og i år er det bygdas egne lam i grytene – rett fra beite på Feiringåsen.

Brutus og resten av arrangørene gleder seg til å se DEG på Fløygir!

Bak arrangementet lørdag 29. september står Feiring Sau og Geit, Feiring Skogeierlag og Feiring Landbruksforening i samarbeid med blant andre Feiring Jeger– og Fiskerforening og Feiring Motorklubb.

Bukken Brutus har ligget i hardtrening og gleder seg til å skysse unger i sin spesialbygde vogn under Sau og Skau. Her med matmor og personlig trener Mina Sjuve.