Søndag 23.september kl 11 er det høsttakkegudstjeneste i Feiring kirke. Stuntbarnekoret synger og 50-årskonfirmantene deltar. Jan Olav Sveen krydrer orgelspillet med sin saksofon. Trosopplærer Birgitte Hoel-Knai og den nye diakonen Vegar Berntsen deltar, i tillegg til prest Terje Kjølsvik og organist Karin Melby Bjørnstad. Velkommen!