Personalet ved Feiring 1-10-skole har de to siste årene studert ”Yrkespedagogisk utviklingsarbeid” ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Onsdag 26.september inviterer de bygdas voksne til å komme og høre om prosjektene.

Du kan velge fire fremlegg/temaer fra lista under –  alle fremlegg kjøres fire ganger. Bestem deg på forhånd for hvilke fire temaer du ønsker å høre mer om.

Program

18:00 Velkommen i hallen utenfor resepsjonen.

18:10 Fremlegg 1

18:30 Fremlegg 2

18:50 Salg av kaffe/kaker på skolekjøkkenet v/9.trinn

19:20 Fremlegg 3

19.40 Fremlegg 4

20:00 Slutt

VEL MØTT!

 

Temaer

«RLE på ungdomstrinnet – en utredning om verdien av muntlig aktivitet i forhold til undervisning og vurdering» v/Gro Fallet Haugli.

Sted: Første rom langgang.

 

«Matematikkundervisning uten bok» v/Anne Oslby.

Sted: Midterste rom, langgang.

 

«Rollen som klasseleder» v/Marte Myrvang Andersen.

Sted: Nederste rom langgang.

 

«Hvordan motivere til deltakelse og legge til rette for opplevelser, mestring og personlig vekst i en prosess fra idé til forestilling?» v/Morten Haugli og Tonje Haukner.

Sted: Musikkrom

 

«Presentasjon av land på tysk/spansk» v/Mary Trondsen og Rosa Stensvold. Sted: Naturfagrom.

 

«Hvordan starte en elevbedrift?» v/Ole Martin.

Sted: Datarommet

 

«Hvordan lage et undervisningsopplegg for elever med vansker som hindrer dem i å utvikle funksjonelle leseferdigheter?» v/Bente Vian Lexberg.

Sted: Grupperom bak skolekjøkken

 

«Hvordan bedre kommunikasjonen med foresatte på SFO?» v/Ivar Langgård, Elsa Bjørnstad og Åshild Flatmo.

Sted: SFO-rom

 

«Hvordan ivareta hvert enkelt barn på SFO?» v/Tone Fagerheim.

Sted: Biblioteket

 

«Hvordan gjøre karakteroppgjøret smidigere ved avslutning av 2. termin?» v/Elin Langgård.

Sted: Resepsjonen

 

«Hvordan kartlegge nærmiljøets ressurser for å fremme god læring med utgangspunkt i nærmiljøpedagogikk?» v/Hanne Jevnaker.

Sted: Rektors kontor

HiAk 012
Personalet ved Feiring 1-10-skole har de to siste årene studert ”Yrkespedagogisk utviklingsarbeid” ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Onsdag 26.september inviterer de bygdas voksne til å komme og høre om prosjektene.