Feiring pensjonistforening har møte på Valhall onsdag 3.oktober kl.18.00.
Eidsvoll og Hurdal Røde Kors holder førstehjelpskurs. Bruk av hjertestarter inngår.
Alle feringer er velkommen til å delta på kurset!